Flautes de 3 forats històriques

 

 

 

 

 

     Flauta del Renaixement "Benavarri"

 

Flauta en fa (TST), amb sensible : 320 €

 Digitació menor, fundamental sol

 

------

 

Flauta en sol(TTS), amb sensible : 320 €

 Digitació major, fundamental sol

 

------

 

     Altres tonalitats disponibles

Flautes de tres forats medievals

Model “Alfons X El Savi” (XIIIe)                                 Flauta en re, TTS (digitació major) 180€

Flauta en do, TTS (digitació major)  210 €

Flauta en do, TST (digitació menor, fonamental re) 180 €

Flauta en si b, TST (digitació menor, fonamental do) 210 €

Model Dordrecht (realitzat a partir d'instruments antics dels Països Baixos (XVe)

Flauta en re, TTS (digitació major) 180€

Flauta en do, TTS (digitació major)  210 €

Flauta en si b, TTS (digitació major)  220 €

Flauta en la, TTS (digitació major) 250 €

Flauta en sol, TTS (digitació major) 260 €

Flauta en fa, TTS (digitació major)  280 €

Flauta en mi, TTS (digitació major)  285 €

 

Flauta en do, TST (digitación menor, fonamental ré) 180 €

Flauta en si b, TST (digitación menor, fonamental do) 210 €

Flauta en la, TST (digitación menor, fonamental si b)220 €

Flauta en sol, TST (digitación menor, fonamental la) 250 €

Flauta en fa, TST (digitación menor, fonamental sol) 260 €

Flauta en mi, TST (digitación menor, fonamental fa) 280 €

Flauta en re, TST (digitación menor, fonamental mi)  285