Instruments per la Música Antiga

flautes de bec

    Flautes de bec Medievals (Dordrecht, Tartu), del Renaixement (consort de Viena), pre-Barroques (Van Eyck, Rafi, Ganassi), Barroques (Denner, Bressan, Stanesby, ...) :

  reproducció d' instruments antics.

 

  Són flautes destinades a músics professionals i també a estudiants i afeccionats que volen tocar amb instruments de qualitat.

 

  Molts models són també disponibles en instruments d'estudi.

flautes de tres forats

  Flautes que és toquen amb una ma, acompanyant-se de percussió (generalment un timbal).

 

   Probablement eren presentes a tota Europa durant la Edat Mitja, tal com ens ho ensenya la àmplia iconografia i alguns instruments del segle XIV i XV que foren trobats a Holanda i Anglaterra.

 

    A les pintures del Renaixement podem veure moltes flautes de tres forats, llargues i estretes, amb peu cònic i alguna vegada amb uns forats suplementaris, que permeten tocar la sensible amb major agilitat.