Flautes medievals...

  Els instruments medievals són pensats i fabricats a partir de l'iconografia

i dels pocs models que tenim d'aquesta època. 

flautes de bec


Model Dordrecht : reproducció de una flauta antiga trobada a Dordrecht (XVe)

 

Model Tartu : reproducció de una flauta antiga trobada a Tartu (XVe)

flautes de tres forats

 

  Model “Alfons X El Sabi” : realitzat a partir de la iconografia d'Alfons X El Sabi (XIIIe)


  
Model Dordrecht : realitzat a partir d'instruments antics dels Països Baixos (XVe)


PREUS

Soprano en do, model Dordrecht, de pruner : 545 €

Soprano en do, model Dordrecht, de boix :  630 €

Soprano en do, model Dordrecht, de pruner, amb viroles : 645 €

Soprano en do, model Dordrecht, de boix, amb viroles : 730 €

Soprano en do, model Tartu, de auró :  495 €

Soprano en do, model Tartu, de boix :  570 €

Soprano en do amb sensible, model Tartu, de auró :  495 €

Soprano en do amb sensible, model Tartu, de boix : 570 €

Contralto en sol o fa, model Dordrecht, de pruner : 820 €

Contralto en sol o fa, model Dordrecht, de boix :  895 €

Contralto en sol o fa, model Dordrecht, de pruner, amb viroles : 920 €

Contralto en sol o fa, model Dordrecht, de boix, amb viroles :  995 €

Contralto en sol o fa, modelo Tartu, de arce : 735 €

FLAUTES DE TRES FORATS
Model “Alfons X El Sabi”                                      Flauta en re, TTS (digitació major) 180€

Flauta en do, TTS (digitació major)  210 €

Flauta en do, TST (digitació menor, fondamental re) 180 €

Flauta en si b, TST (digitació menor, fondamental do) 210 €

Model Dordrecht

Flauta en re, TTS (digitació major) 180€

Flauta en do, TTS (digitació major)  210 €

Flauta en si b, TTS (digitació major)  220 €

Flauta en la, TTS (digitació major) 250 €

Flauta en sol, TTS (digitació major) 260 €

Flauta en fa, TTS (digitació major)  280 €

Flauta en mi, TTS (digitació major)  285 €

 

Flauta en do, TST (digitación menor, fondamental ré) 180 €

Flauta en si b, TST (digitación menor, fondamental do) 210 €

Flauta en la, TST (digitación menor, fondamental si b)220 €

Flauta en sol, TST (digitación menor, fondamental la) 250 €

Flauta en fa, TST (digitación menor, fondamental sol) 260 €

Flauta en mi, TST (digitación menor, fondamental fa) 280 €

Flauta en re, TST (digitación menor, fondamental mi)  285 €

Flauta de tres forats del RenaixementFlauta en fa, amb sensible : 320 €

GALERIA DE FOTOGRAFIES