Flabiols tradicionals i flabiols de cobla

Josep Verdaguer Roviretes - 1992
Josep Verdaguer Roviretes - 1992

Flabiol sec, de un cos : 180 €

Flabiol sec, afinable : 190 €


Flabiol mallorquí, de un cos : 180 €

Flabiol mallorquí afinable : 190 €


Flabiol baix (una quarta més baix que un flabiol tradicional) : 340 €

Flabiol baix amb una clau : 395 €

Flabiol baix amb dues claus : 450 €


Flabiol de cobla (4 claus) : 640 € *

 


Tots els flabiols estan realitzats en boix europeu.

 

 

* Flabiol de claus disponible per comanda en dos mesos