Flabiols tradicionals i flabiols de cobla

Josep Verdaguer Roviretes - 1992
Josep Verdaguer Roviretes - 1992

Flabiol sec, de un cos : 280 €

Flabiol sec, afinable : 295 €

 

Flabiol mallorquí, de un cos : 280 €

Flabiol mallorquí afinable : 295 €

 

Flabiol baix (una quarta més baix que un flabiol tradicional) : 410 €

Flabiol baix amb una clau : 495 €

Flabiol baix amb dues claus : 550 €

 

Flabiol de cobla (4 claus) : 780 €

 

 

Tots els flabiols estan realitzats en boix europeu.