Flautes de bec amb digitació i afinació de sac de gemecs

 

 

 

 

 

 

Flauta d'estudi, de cirerer silvestre, en do o re      285 €

Flauta d'estudi, de boix, en do o re                    345 €

Flauta de concert, de boix, en do                      685 €