Flautes de 3 forats

 Flautes de Gascogne i del Bearn, txirulas (TST) 


Flauta en do :               230 €

Flauta en si b :              230 €

Flauta en la :                 230 €

Flauta en si -50hz :         230 €

Afinació tradicional del bearn o afinació temperada 440 hz

 

 

 

 

 

Chiflo aragonés (TST) 

 

Flauta en do#/fa # :   240 €

Flauta en do/fa :     245 €

- amb adorns de banya : 260 € -


Afinació temperada 440 hz o afinació tradicional

 


Tabor-pipes (TST)


Tabor-pipe en re     245€

Tabor-pipe en do    260€

Tabor-pipe en si b   275€

Tabor-pipe en la     275€

Tabor-pipe en sol   280€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galoubets

     

Aneu a la secció Galoubets


     Flautes del Renaixement


Flauta en fa (TST), amb sensible : 320 €Flautes rocieres


Disponibles en varies tonalitats ; afinació en temperament tradicional o egal


250 €

Flauta tipus Gaita de Zamora-Salamanca,

amb afinació en temperament igual

440 hz o 442 hz

 

Flauta en si (si do re mi fa# sol la si etc)             230 €

Flauta en la (la sib do re mi fa sol la etc)             235 €

Flauta en sol (sol lab sib do re mib fa sol etc)      240 €

Flauta en mi (mi fa sol la si do re mi etc)            250 €

Segon cos                                                       110 €

Gravació extreta del disc Rebambalancha, amb Luis Antonio Pedraza i la banda municipal, 10/2015, Zamora. Toca amb una flauta en la, de boix.

Flautes de tres forats medievals

Model “Alfons X El Savi” (XIIIe)                                 Flauta en re, TTS (digitació major) 180€

Flauta en do, TTS (digitació major)  210 €

Flauta en do, TST (digitació menor, fonamental re) 180 €

Flauta en si b, TST (digitació menor, fonamental do) 210 €

Model Dordrecht (realitzat a partir d'instruments antics dels Països Baixos (XVe)

Flauta en re, TTS (digitació major) 180€

Flauta en do, TTS (digitació major)  210 €

Flauta en si b, TTS (digitació major)  220 €

Flauta en la, TTS (digitació major) 250 €

Flauta en sol, TTS (digitació major) 260 €

Flauta en fa, TTS (digitació major)  280 €

Flauta en mi, TTS (digitació major)  285 €

 

Flauta en do, TST (digitación menor, fonamental ré) 180 €

Flauta en si b, TST (digitación menor, fonamental do) 210 €

Flauta en la, TST (digitación menor, fonamental si b)220 €

Flauta en sol, TST (digitación menor, fonamental la) 250 €

Flauta en fa, TST (digitación menor, fonamental sol) 260 €

Flauta en mi, TST (digitación menor, fonamental fa) 280 €

Flauta en re, TST (digitación menor, fonamental mi)  285