Flautes de 3 forats

Flautes que es toquen amb una ma, acompanyant-se de percussió 

(generalment un timbal).

 

   Probablement eren presentes a tota Europa durant la Edat Mitja, tal com ens ho ensenya la àmplia iconografia i alguns instruments del segle XIV i XV que foren trobats a Holanda i Anglaterra.

 

    A les pintures del Renaixement podem veure moltes flautes de tres forats, llargues i estretes, amb peu cònic i alguna vegada amb uns forats suplementaris, que permeten tocar la sensible amb major agilitat.

 

       Flautes medievals         Flautes del Renaixement                Galoubets

 

         Txirulas i flabutas                       Chiflos                            Gaita de Zamora

 

         Flauta rociera                          Tabor-pipes